HOSTING WINDOWS

Trang bị 100% bản quyền cho Hệ điều hành và Bảng điều khiển (control panel), sử dụng ổ cứng SSD, khả năng online đạt tới 99.9%


Host 1 - Windows

45.000

vnđ/tháng

Dung lượng: 300 MB

Băng thông: 5 GB

Địa chỉ email: 10

Website: 1

ĐĂNG KÝ

Host 2 - Windows

70.000

vnđ/tháng

Dung lượng: 750 MB

Băng thông: 15 GB

Địa chỉ email: 15

Website: 1

ĐĂNG KÝ

Host 3 - Windows

95.000

vnđ/tháng

Dung lượng: 1500 MB

Băng thông: Không giởi hạn

Địa chỉ email: 30

Website: 1

ĐĂNG KÝ

Host 4 - Windows

150.000

vnđ/tháng

Dung lượng: 2000 MB

Băng thông: Không giới hạn

Địa chỉ email: 80

Website: 2

ĐĂNG KÝ

Host 5 - Windows

280.000

vnđ/tháng

Dung lượng: 5000 MB

Băng thông: Không giới hạn

Dung lượng: Không giới hạn

Website: 4

ĐĂNG KÝ

Host 6 - Windows

400.000

vnđ/tháng

Dung lượng: 10.000 MB

Băng thông: Không giới hạn

Dung lượng: Không giới hạn

Website: 6

ĐĂNG KÝ