Hosting Linux

Dịch vụ Hosting Linux của Thông Thành Đạt sử dụng ổ cứng SSD, phần mềm, công cụ quản trị Hosting có bản quyền, hiệu năng mạnh mẽ dễ sử dụng


Host 1 - Linux

45.000

vnđ/tháng

Dung lượng: 300 MB

Băng thông: 5 GB

Địa chỉ email: 10

Website: 1

Đăng ký

Host 2 - Linux

70.000

vnđ/tháng

Dung lượng: 750 MB

Băng thông: 15 GB

Địa chỉ email: 15

Website: 1

Đăng ký

Host 3 - Linux

95.000

vnđ/tháng

Dung lượng: 1500 MB

Băng thông: Không giởi hạn

Địa chỉ email: 30

Website: 1

Đăng ký

Host 4 - Linux

150.000

vnđ/tháng

Dung lượng: 2000 MB

Băng thông: Không giới hạn

Địa chỉ email: 80

Website: 2

Đăng ký

Host 5 - Linux

280.000

vnđ/tháng

Dung lượng: 5000 MB

Băng thông: Không giới hạn

Dung lượng: Không giới hạn

Website: 4

Đăng ký

Host 6 - Linux

400.000

vnđ/tháng

Dung lượng: 10.000 MB

Băng thông: Không giới hạn

Dung lượng: Không giới hạn

Website: 6

Đăng ký